قندهار : عساکر یک قرارگاه به مجاهدین پیوستند و اجیران از ۴ پوسته پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز عصر در منطقۀ دم میان ولسوالی های ارغنداب و شاه ولیکوت، عساکر یک قرارگاه کلان دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند. همچنین در منطقۀ دامانی، عساکر دشمن از ۴ پوسته پا بفرار گذاشتند. در قرارگاه و پوسته های مذکور، مقدار زیادی سلاح […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز عصر در منطقۀ دم میان ولسوالی های ارغنداب و شاه ولیکوت، عساکر یک قرارگاه کلان دشمن پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی پیوسته اند.

همچنین در منطقۀ دامانی، عساکر دشمن از ۴ پوسته پا بفرار گذاشتند.

در قرارگاه و پوسته های مذکور، مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن از پوسته ها مذکور، منطقۀ مذکور تا سربند ولسوالی ارغنداب بطور کامل از وجود دشمن تصفیه شده است .

۲۰۲۱/۷/۵