قندهار : عساکر دشمن در شهر قندهار هدف انفجار قرار گرفتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ عینو مینه از مربوطات حوزۀ ۱۱ شهر قندهار نزدیک پارک ۲۵ عساکر دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته اند. در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۶/۱۱

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۲ بجه، در منطقۀ عینو مینه از مربوطات حوزۀ ۱۱ شهر قندهار نزدیک پارک ۲۵ عساکر دشمن هدف انفجار ماین قرار گرفته اند.

در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۶/۱۱