قندهار : عساکر دشمن از ۳ پوستۀ در میوند پا بفرار نهادند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ بیبانک ولسوالی میوند، عساکر اجیر از ۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند. در همین حال اجیران از پوستۀ هندوانه بر سرک هلمند نیز فرار کرده اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ بیبانک ولسوالی میوند، عساکر اجیر از ۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

در همین حال اجیران از پوستۀ هندوانه بر سرک هلمند نیز فرار کرده اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است.
۲۰۲۰/۱۱/۳