قندهار : ریاست جاسوسی دشمن درمرکز ولسوالی نیش هدف هاوان مجاهدین قرار گرفت

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ریاست خاد در مرکز ولسوالی نیش هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است. در این عملیات ۲ مرمی به داخل مرکز دشمن اصابت کرده است اما از تلفات وارده به اجیران اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۶/۹

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ریاست خاد در مرکز ولسوالی نیش هدف هاوان مجاهدین قرار گرفته است.

در این عملیات ۲ مرمی به داخل مرکز دشمن اصابت کرده است اما از تلفات وارده به اجیران اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۶/۹