قندهار : دو پوسته در شاه ولیکوت فتح گردید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ زرتالی ولسوالی شاه ولیکوت، دو پوستۀ دشمن اجیر که باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت. در این عملیات نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از هردو پوسته پا بفرار گذاشتند و تعمیر هردو پوسته بطور کامل فتح […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ زرتالی ولسوالی شاه ولیکوت، دو پوستۀ دشمن اجیر که باعث آزار و اذیت مردم ملکی بود، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفت.

در این عملیات نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از هردو پوسته پا بفرار گذاشتند و تعمیر هردو پوسته بطور کامل فتح گردید و ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۴