قندهار : دو تن عسکر در میوند کشته شدند و 2 میل سلاح به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ ایزآباد ولسوالی میوند، دو تن عسکر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده اند و 2 میل سلاح از آنان به دست مجاهدین افتاده است. 2021/4/28

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ ایزآباد ولسوالی میوند، دو تن عسکر در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین جابجا کشته شده اند و 2 میل سلاح از آنان به دست مجاهدین افتاده است.

2021/4/28