قندهار : در ولسوالی های پنجوایی و ژری چند تانک و سلاح و مهمات به دست آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از شب گذشته به این سو، پوسته ها و مراکز دشمن اجیر در ولسوالی های ژری و پنجوایی مورد حملات مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است. در این حملات که تا کنون جریان دارد، امروز حوالی ساعت ۲ بعد ا زظهر، مناطق مهم یخ چاه و غرگیان در […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از شب گذشته به این سو، پوسته ها و مراکز دشمن اجیر در ولسوالی های ژری و پنجوایی مورد حملات مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفته است.

در این حملات که تا کنون جریان دارد، امروز حوالی ساعت ۲ بعد ا زظهر، مناطق مهم یخ چاه و غرگیان در ولسوالی پنجوایی و همچنان ولسوالی قدیم، قومندانی قدیم، مدیریت خاد، بازار ولسوالی و چندین پوستۀ امنیتی فتح گردیده و تلفات سنگین به دشمن وارد شده است .

خبرمی افزاید که از طرف شهر قندهار، ۳۵ عراده موتر زرهی و تانک ضربتی بغرض عملیات آمده بودند که مورد حملۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند.

در این حمله دشمن تلفات سنگین وارد گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذاشتند و از آنان ۵ عراده تانک ضربتی و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد.

اکنون نیروهای دشمن در تعمیرقومندانی جدید، قرارگاه کوه معصوم و در کندک نظم عامه در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند و دیگر مناطق ولسوالی بطور کامل از وجود دشمن پاک گردیده است .

همچنین در ولسوالی ژری حملات از منطقۀ پاشمول آغاز گردیده است که در طی آن کمربند دشمن شکسته شد و مجاهدین تا منطقّۀ سنجری پیشروی کردند و در طی آن ۹ پوسته بطور کامل فتح گردید و تلفات سنگین به اجیران وارد گردید.

در هردو ولسوالی قریب به ۶۰ عسکر زنده دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح و مهمات، موتران زرهی، موتر رینجر و غیره به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین امروز عصر حوالی ساعت ۵ بجه، در منطقۀ حوض مدد ولسوالی ژری، ۳۰۰ تن عسکر کیمپ دشمن مشهور به کیمپ عزیزالله با تمام سلاح و مهمات شان به مجاهدین پیوستند.

جزئیات بیشتر ان شاء الله متعاقبا بنشر خواهد رسید .

۲۰۲۱/۷/۱