قندهار : در طول ۲۴ ساعت گذشته ۲۳ پوسته و قرارگاه در ارغنداب به کنترل مجاهدین در آمده است

از ولایت قندهار خبر رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی روز پنجشنبه گذشته حوالی ساعت ۷ بجه، به مناطق ولسوالی  ارغنداب داخل شدند که به تعقیب آن نیروهای اجیر از ساحه شروع به فرار کردند. در طول ۲۴ ساعت گذشته، مناطق وسیعی از وجود اجیران تصفیه شده است و تعدادی پوسته و قرارگاه به دشمن […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی روز پنجشنبه گذشته حوالی ساعت ۷ بجه، به مناطق ولسوالی  ارغنداب داخل شدند که به تعقیب آن نیروهای اجیر از ساحه شروع به فرار کردند.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، مناطق وسیعی از وجود اجیران تصفیه شده است و تعدادی پوسته و قرارگاه به دشمن مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۹ پوسته در منطقۀ ناگهان، دو پوسته در منطقۀ ژوندوهدیره، قرارگاه مهم دشمن در منطقۀ جیلاهور، پوستۀ مهم در منطقۀ دوراهی شاه آغا، پوستۀ بابر، ۲ پوستۀ در منطقۀ تابین، ۲ پوسته در منطقۀ دامان، پوستۀ مهم در منطقۀ سربند، قرارگاه مهم در منطقۀ خوجه ملک، قرارگاه مهم و کلان در منطقۀ مصرآباد، پوستۀ خانه گرداب، قرارگاه کلان و مهم اردوی اجیر در منطقۀ شاه تور، یک پوسته در منطقۀ جازی، یک قرارگاه مهم در منطقۀ شهینان و تعدادی پوسته های خورد دیگر

با فرار دشمن از قرارگاه ها و پوسته های مذکور، مناطق وسیعی از وجود دشمن تصفیه گردیده است و مقدار زیادی سلاح، مهمات و تجهیزات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۱