قندهار : در اثر بمباردمان وحشیانۀ دشمن ۲ زن در ژری شهید شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در قریه دیوار در مربوطات سنگحصار ولسوالی ژری طیاره های دشمن یک خانه را هدف بمباردمان قرار داده است. در این بمباردمان علاوه بر تلفات سنگین مالی، ۲ زن جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون ۲۰۲۰/۱۱/۱۰

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در قریه دیوار در مربوطات سنگحصار ولسوالی ژری طیاره های دشمن یک خانه را هدف بمباردمان قرار داده است.

در این بمباردمان علاوه بر تلفات سنگین مالی، ۲ زن جابجا بشهادت رسیده اند. انالله واناالیه راجعون
۲۰۲۰/۱۱/۱۰