قندهار : در اثر بمباردمان دشمن یک تانک در بولدک تخریب گردیده است

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی بولدک، طیاره های ادارۀ کابل، یک تانک را که در سرای ایوب کاکی ایستاد بود، هدف بمباردمان قرار داده است. در این بمباردمان تانک تخریب گردیده است و به مجاهدین بحمدالله هیچ آسیبی نرسیده است.   ۲۰۲۱/۷/۳۰  

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، در مربوطات ولسوالی بولدک، طیاره های ادارۀ کابل، یک تانک را که در سرای ایوب کاکی ایستاد بود، هدف بمباردمان قرار داده است.

در این بمباردمان تانک تخریب گردیده است و به مجاهدین بحمدالله هیچ آسیبی نرسیده است.

 

۲۰۲۱/۷/۳۰