قندهار : در اثر بمباردمان دشمن در ژری، دکان ها و خانه های مردم تخریب شده است

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ نلغام ولسوالی ژری، طیاره های دشمن خانه ها و دکان های مردم را هدف بمباردمان قرار داده است. در این بمباردمان تعدادی دکان و خانه تخریب گردیده و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است . در این بمباردمان به مردم بحمدالله […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ نلغام ولسوالی ژری، طیاره های دشمن خانه ها و دکان های مردم را هدف بمباردمان قرار داده است.

در این بمباردمان تعدادی دکان و خانه تخریب گردیده و زیان سنگین مالی به مردم وارد شده است .

در این بمباردمان به مردم بحمدالله زیانی جانی نرسیده است .

اما اینکه دشمن ادعا کرده است که در این بمباردمان به مجاهدین تلفات سنگین وارد شده است، کاملادروغ و عاری از حقیقت است .

دشمن که اکنون روحیه جنگ را از دست داده است، به بماردمان کورکورانه و ایجاد وحشت میان و مردم و تبلیغات دروغین متوسل شده است .

۲۰۲۱/۷/۳۰