قندهار : جزئیات سلاح و تجهیزات به دست آمده از کندک دشمن در میوند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته عساکر یک کندک مهم دشمن در منطقۀ گچ کاریز ولسوالی میوند، به مجاهدین پیوسته و سلاح وتجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند که تفصیل آن شرح ذیل است : ۷۵ میل سلاح m16، یک پایه توپ دیسی، ۲۵ میل پیکای روسی و امریکایی، […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته عساکر یک کندک مهم دشمن در منطقۀ گچ کاریز ولسوالی میوند، به مجاهدین پیوسته و سلاح وتجهیزات شان را نیز به مجاهدین سپرده اند که تفصیل آن شرح ذیل است :

۷۵ میل سلاح m16، یک پایه توپ دیسی، ۲۵ میل پیکای روسی و امریکایی، ۵ پایه دهشکه، ۵ پایه اگاهز خورد، ۴ پایه هاوان وسط، ۷ میل کلاشنکوف، ۲ قبضه تفنگچه، یک پایه توپ ۸۲ میلی متری، یک میل دراگانوف امریکایی، ۲ قبضه نارنجک انداز، ۱۹ عراده موتر زرهی، ۱۰ عراده موتر رینجر، ۵ عراده موترکاماز، ۵ پایه مخابره کلان، ۲ پایه مخابره دستی، ۲ پایه دوربین شب و هزاران مرمی مختلف النوع …

۲۰۲۱/۷/۵