قندهار : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در فتح ولسوالی شورابک

ولسوالی شورابک ولایت قندهار به طور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و در جریان آن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است : ۶۱  میل کلاشنکوف  ۲۶  میل خفیف  ۴۰  میل سلاح m16  ۱۸  میل پیکا ۱۵ قبضه راکت  ۳  پایه دهشکه ۳ پایه […]

ولسوالی شورابک ولایت قندهار به طور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی در آمد و در جریان آن مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

۶۱  میل کلاشنکوف

 ۲۶  میل خفیف

 ۴۰  میل سلاح m16

 ۱۸  میل پیکا

۱۵ قبضه راکت

 ۳  پایه دهشکه

۳ پایه هاوان

۸  پایه هاوان چریکی

۷  پایه دوربین شب

 ۲ پایه مخابره کلان

۱۲ عراده موتر زرهی که بعضی از آنان نیاز به تعمیردارد

 ۱۱ عراده موتر رینجر

۳  عراده موتر کاماز

۱ عراده تانکر تیل

۳ پایه جنراتورکلان برق امریکایی و مقدار زیادی مهمات

۲۰۲۱/۷/۱۳