قندهار : تفصیل سلاح و مهمات به دست آمده در ولسوالی نیش

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته با تسلیم شدن عساکر دشمن، ولسوالی نیش بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده بود و در این ولسوالی مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است : یک پایه توپ SPG9، ۳ پایه دهشکه، ۹ میل […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته با تسلیم شدن عساکر دشمن، ولسوالی نیش بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده بود و در این ولسوالی مقدار زیادی سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است که تفصیل آن شرح ذیل است :

یک پایه توپ SPG9، ۳ پایه دهشکه، ۹ میل پیکا، ۲ پایه هاوان، ۵۷ میل سلاح خفیفه، ده پایه دوربین شب، ۲۶ عراده موتر زرهی، ۱۵ عراده موتر کاماز، ۴ عراده موتر رینجر و ۳ عراده تانک

در ولسوالی مذکور مقدار زیادی مهمات و مرمی نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۵