قندهار : تفصیل سلاح تجهیزات به دست آمده در شاه ولیکوت

از لایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته تعمیر ولسوالی شاه ولیکوت، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات، 2 پوستۀدفاعی، 2 قرارگاه تناوچی، 2 قرارگاه اردوبلاغ، 2 قرارگاه منطقۀ سرخ بید  3 پوستۀ دیگر فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشتند. در این عملیات 5 عراده موتر رینجر، 3 […]

از لایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته تعمیر ولسوالی شاه ولیکوت، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات، 2 پوستۀدفاعی، 2 قرارگاه تناوچی، 2 قرارگاه اردوبلاغ، 2 قرارگاه منطقۀ سرخ بید  3 پوستۀ دیگر فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشتند.

در این عملیات 5 عراده موتر رینجر، 3 عراده موتر زرهی، یک عراده موترکاماز، یک عراده موترویگو، یک عراده تراکتور، 2 عراده موترپاسو، یک عراده موترکرولا، یک پایه سلاح سنگین زیگویک، 2 پایه دهشکه روسی و امریکایی، یک پایه توپ 82 میلی متری، یک پایه توپ SPG9، یک پایه سلاح دومیله، یک پایه توپ 75 میلی متری، 60 میل سلاح خفیفه، 2 پایه دوربین شب، 5 پایه مخابره کلان، 7 بارتراکتو و بار موتر رینجر مهمات و مقداری تجهیزات دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

2021/7/3