قندهار : تفصیل سلاح تجهیزات به دست آمده در شاه ولیکوت

از لایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته تعمیر ولسوالی شاه ولیکوت، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات، ۲ پوستۀدفاعی، ۲ قرارگاه تناوچی، ۲ قرارگاه اردوبلاغ، ۲ قرارگاه منطقۀ سرخ بید  ۳ پوستۀ دیگر فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشتند. در این عملیات ۵ عراده موتر رینجر، ۳ […]

از لایت قندهار خبر رسیده است که ظهر روز گذشته تعمیر ولسوالی شاه ولیکوت، تعمیرقومندانی امنیه، مدیریت استخبارات، ۲ پوستۀدفاعی، ۲ قرارگاه تناوچی، ۲ قرارگاه اردوبلاغ، ۲ قرارگاه منطقۀ سرخ بید  ۳ پوستۀ دیگر فتح گردید و نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات پا بفرار گذاشتند.

در این عملیات ۵ عراده موتر رینجر، ۳ عراده موتر زرهی، یک عراده موترکاماز، یک عراده موترویگو، یک عراده تراکتور، ۲ عراده موترپاسو، یک عراده موترکرولا، یک پایه سلاح سنگین زیگویک، ۲ پایه دهشکه روسی و امریکایی، یک پایه توپ ۸۲ میلی متری، یک پایه توپ SPG9، یک پایه سلاح دومیله، یک پایه توپ ۷۵ میلی متری، ۶۰ میل سلاح خفیفه، ۲ پایه دوربین شب، ۵ پایه مخابره کلان، ۷ بارتراکتو و بار موتر رینجر مهمات و مقداری تجهیزات دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۳