قندهار : تفاصیل غنائم به دست آمده از قرارگاه دشمن در معروف

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در جریان عملیات عمری یک قرارگاه مهم دشمن را در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف فتح نموده و تلفات سنگینی به دشمن وارد ساختند که از آن جمله جسد ۳ تن در داخل قرارگاه باقی مانده است . […]

گذارش های رسیده از ولایت قندهار حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی دیشب حوالی ساعت ۱۲ بجه ، در جریان عملیات عمری یک قرارگاه مهم دشمن را در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف فتح نموده و تلفات سنگینی به دشمن وارد ساختند که از آن جمله جسد ۳ تن در داخل قرارگاه باقی مانده است .

در این عملیات ۴ عراده تانکر مواد سوختی ، یک عراده رینجر و یک ذخیرۀ سوخت دشمن بطور کامل حریق شده است و یک عراده موتر زرهی ، یک عراده موتر رینجر ، ۳ عراده موتر سایکل ، ۲ پایه دهشکه ، یک قبضه راکت ، ۳ میل کلاشنکوف و مقدار زیادی مهمات و تجهیزات دیگر بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله هیچ زیانی نرسیده است .

۲۰۱۶/۴/۲۹