قندهار : تعمیرولسوالی وتعمیرقومندانی اسپین بولدک به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که تعمیرولسوالی اسپین بولدک و تعمیرقومندانی این ولسوالی امروز صبح مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفت. در این عملیات تا کنون تعمیرولسوالی و تعمیرقومندانی و تعدادی پوسته و ملحقات بطور کامل فتح گردیده است . نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذشته و […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که تعمیرولسوالی اسپین بولدک و تعمیرقومندانی این ولسوالی امروز صبح مورد حملۀ مسلحانۀ گستردۀ مجاهدین قرار گرفت.

در این عملیات تا کنون تعمیرولسوالی و تعمیرقومندانی و تعدادی پوسته و ملحقات بطور کامل فتح گردیده است .

نیروهای اجیر پس از متحمل شدن تلفات از ساحه پا بفرار گذشته و در یک کندک در مربوطات ولسوالی در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار گرفته اند.

جزئیات بیشتر متعاقبا بنشرخواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۷/۱۴