قندهار : انفجار تاکتیکی ماین در دند به دشمن تلفات وارد کرد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ ناخونی ولسوالی دند، پوستۀ زنجیر دشمن در حالی هدف انفجار ماین قرارگرفت که عساکر ۳ پوستۀ دیگر نیز به آنجا آمده بودند. در این انفجار به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۰/۱۱/۲

از ولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته در منطقۀ ناخونی ولسوالی دند، پوستۀ زنجیر دشمن در حالی هدف انفجار ماین قرارگرفت که عساکر ۳ پوستۀ دیگر نیز به آنجا آمده بودند.

در این انفجار به دشمن تلفات سنگین وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
۲۰۲۰/۱۱/۲