قندهار : انفجار تاکتیکی در شهرقندهار به نیروهای خاص دشمن تلفات وارد کرد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت 7 بجه، یک مرکز نیروهای قطعۀ خاص دشمن در حوزۀ 14 شهر قندهار، هدف انفجار موترمازدای مملو از مواد انفجاری قرار گرفت. در این انفجار به دشمن تلفات سنگین وارد شده است . 2021/7/6

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت 7 بجه، یک مرکز نیروهای قطعۀ خاص دشمن در حوزۀ 14 شهر قندهار، هدف انفجار موترمازدای مملو از مواد انفجاری قرار گرفت.

در این انفجار به دشمن تلفات سنگین وارد شده است .

2021/7/6