قندهار : اجیران یک عالم دین را در تخته پل بشهادت رساندند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، در منطقۀ ماکیان ولسوالی تخته پل، نیروهای اجیر یک تن عالم دین و مدرس ( مولوی خدای نظر ) را که به اطفال قرآن عظیم الشان درس می داد، از مدرسه خارج نموده و و سپس با قساوت و وحشت […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، در منطقۀ ماکیان ولسوالی تخته پل، نیروهای اجیر یک تن عالم دین و مدرس ( مولوی خدای نظر ) را که به اطفال قرآن عظیم الشان درس می داد، از مدرسه خارج نموده و و سپس با قساوت و وحشت بشهادت رسانده اند.

خبرمی افزاید که نیروهای وحشی و قسی القلب دشمن، مولوی صاحب را به عقب موتر زرهی بسته و تا پوسته شان کشیده اند که در اثر این وحشت، نامبرده بشهادت رسیده است. انالله واناالیه راجعون

قابل ذکرست که مولوی صاحب هیچ ارتباطی به مجاهدین نداشته است .

2020/11/22