قندهار : اجیران در شهر قندهار هدف انفجار قرار گرفتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت 4:30 بجه، در مربوطات حوزۀ چهارم شهر قندهار، نزدیک مرکزنظام عامۀ دشمن، یک شعبۀ مهم استخبارات دشمن هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است. در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. 2020/11/23

از ولایت قندهار خبر رسیده است که عصر روز گذشته ساعت 4:30 بجه، در مربوطات حوزۀ چهارم شهر قندهار، نزدیک مرکزنظام عامۀ دشمن، یک شعبۀ مهم استخبارات دشمن هدف انفجار سنگین ماین قرار گرفته است.

در این انفجار به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.
2020/11/23