قندهار : اجیران در شاه ولیکوت هدف انفجار قرار گرفتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ سرخ بید ولسوالی شاه ولیکوت، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ۲۰۲۱/۳/۵

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته ساعت ۱۰ بجه، در منطقۀ سرخ بید ولسوالی شاه ولیکوت، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار قرار گرفته است که در اثر آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست.

۲۰۲۱/۳/۵