قندهار : اجیران داخلی از یک پوستۀ مهم شان در معروف پا بفرار گذاشتند

خبرهای رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بعد ازظهر روز گذشته در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف، اجیران داخلی از یک پوستۀ شان ( پوستۀ کوچی ) از ترس حملات مجاهدین امارت اسلامی پا بفرار گذاشته اند . ۲۰۱۶/۴/۲۵

خبرهای رسیده از ولایت قندهار حاکی است که بعد ازظهر روز گذشته در منطقۀ سرحد ولسوالی معروف، اجیران داخلی از یک پوستۀ شان ( پوستۀ کوچی ) از ترس حملات مجاهدین امارت اسلامی پا بفرار گذاشته اند .

۲۰۱۶/۴/۲۵