قندهار : اجیران از ۷ پوستۀ شان در ارغنداب پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روزگذشته اجیران از منطقۀ کوهک تا منطقۀ غوندی الی باغ پل ولسوالی ارغنداب، از ۷ پوستۀ امنیتی شان با نگاه به وضعیت جاری، پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است. ۲۰۲۰/۱۰/۳۱

از ولایت قندهار خبر رسیده است که روزگذشته اجیران از منطقۀ کوهک تا منطقۀ غوندی الی باغ پل ولسوالی ارغنداب، از ۷ پوستۀ امنیتی شان با نگاه به وضعیت جاری، پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.
۲۰۲۰/۱۰/۳۱