قندهار : اجیران از ۷ پوستۀ دیگر شان در ارغنداب پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته کمربند دشمن در منطقۀ دامانی ولسوالی ارغنداب مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسامی قرار گرفته است . در این عملیات که تا عصر دوام کرد، در طی آن پوستۀ دامانی، پوستۀ پمپ، پوستۀ سربند و حوالی شام دو پوسته در منطقۀ خانه گرداب و دو […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته کمربند دشمن در منطقۀ دامانی ولسوالی ارغنداب مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسامی قرار گرفته است .

در این عملیات که تا عصر دوام کرد، در طی آن پوستۀ دامانی، پوستۀ پمپ، پوستۀ سربند و حوالی شام دو پوسته در منطقۀ خانه گرداب و دو پوستۀ دیگر در مناطق دامانه و مصرآباد بطور کامل فتح گردید.

در پوسته های مذکور، دو عراده موتر رینجر تخریب گردید و علاوه بر آن ۲ عراده موتر رینجر و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاد.

در این درگیری ها تعدادی از اجیران کشته و زخمی شده و تعدادی نیز زنده دستگیر شده اند.

گفته می شود که در میان مقتولین، یک قومندان وحشی دشمن ( شاه محمود ولد حاجی شه کاکو باشندۀ لوی تابین قندهار ) نیز شامل می باشد.

۲۰۲۱/۷/۹