قندهار : اجیران از ۶ پوستۀ شان در دامان و دند پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن در منطقۀ آخندصاحب ولسوالی دامان، یک پوستۀ دشمن اجیر که بر شاهراه کابل قرارداشت، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است. در جریان این عملیات نیروهای دشمن از پوسته پا بفرار گذاشتندو ساحۀ وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمد. همچنین در منطقۀ برج امروز  […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن در منطقۀ آخندصاحب ولسوالی دامان، یک پوستۀ دشمن اجیر که بر شاهراه کابل قرارداشت، مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته است.

در جریان این عملیات نیروهای دشمن از پوسته پا بفرار گذاشتندو ساحۀ وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمد.

همچنین در منطقۀ برج امروز  صبح حوالی ساعت ۹ بجه، اجیران از یک پوستۀ دیگر شان فرار کردند.

یک خبر دیگر نیز می رساند که امروز صبح در منطقۀ گرگان ولسوالی دند، عساکر اجیر از ۴ پوستۀ شان فرار کرده اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۰