قندهار : اجیران از ۵ پوستۀ دیگر شان در ارغنداب پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، مجاهدین امارت اسلامی به منطقۀ جوی لاهور ولسوالی ارغنداب رسیدند . با رسیدن مجاهدین به ساحۀ مذکور، اجیران از ۴ پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحه بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، مجاهدین امارت اسلامی به منطقۀ جوی لاهور ولسوالی ارغنداب رسیدند .

با رسیدن مجاهدین به ساحۀ مذکور، اجیران از ۴ پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحه بطور کامل به کنترل مجاهدین در آمده است .

همچنین امروز بعد از ظهر، در منطقۀ هدیره ولسوالی مذکور، اجیران از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

۲۰۲۱/۷/۹