قندهار : اجیران از ۴ پوستۀ شان در بولدک پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از ۴ پوستۀ شان در منطقۀ ویالۀ شادیزی و رباط در مربوطات ولسوالی بولدک، پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۴

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از ۴ پوستۀ شان در منطقۀ ویالۀ شادیزی و رباط در مربوطات ولسوالی بولدک، پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۴