قندهار : اجیران از ۲۷ پوسته در دند پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از چند روز گذشته به این سو، مجاهدین امارت اسلامی پوسته ها و مراکز دشمن اجیر را در مربوطات ولسوالی دند مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرارداده اند که در این جریان نیروهای دشمن از ۲۷ پوسته پا بفرار گذاشته اند که تفصیل آن شرح ذیل است : ۱ […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از چند روز گذشته به این سو، مجاهدین امارت اسلامی پوسته ها و مراکز دشمن اجیر را در مربوطات ولسوالی دند مورد حملۀ مسلحانۀ گسترده قرارداده اند که در این جریان نیروهای دشمن از ۲۷ پوسته پا بفرار گذاشته اند که تفصیل آن شرح ذیل است :

۱ پوسته در تیمور کاریز

۱ پوسته در گرگان

 ۱ پوسته در منطقۀ امارت

۱ پوسته در مقام کلی

 ۱ پوسته در منطقۀ ناکودک

۱پوسته در ترنگ

۱ پوسته در منطقۀ منصورغوندی

 ۲ پوسته در منطقۀ رول آباد

 ۱پوسته در منطقۀ ابراهیم خلیفه بابا

پوستۀ کنار ترنک

۱پوسته در منطقۀ کرم

۸ پوسته در منطقۀ بلندی

۱ پوسته در منطقۀ ولکان

۱پوسته در منطقۀ رمباسی

۱ پوسته در منطقۀ کوه گریوال

 ۱ پوسته در منطقۀ کوه پوزکی ماهی

 ۱پوسته در منطقۀ چمنیان

۱ پوسته در منطقۀ قاسم پل

۱ پوسته در قریه کرز

۱ پوسته در منطقۀ گوش خانه

۱ پوسته در منطقۀ اسپین زیارت

۱ پوسته در منطقۀ تیموریان

در این عملیات قریب به ۳۰ تن عسکر زنده دستگیر گردیده و ۳۵ تن دیگر کشته شده اند و علاوه بر آن ۳ عراده تانک ضربتی دشمن منهدم گردیده است .

همچنین از نیروهای دشمن ۱۳ عراده موتر رینجر، یک عراده موتر ویگو، یک عراده موترفیلدر، ۴عراده موتر زرهی و مقداری سلاح و مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

در جریان این درگیری ها ۷ تن از مجاهدین نیز زخمی گردیده و ۲ تن دیگر بشهادت رسیده اند. تقبلهما الله

اکنون دشمن در سراسیمگی و اضطراب شدید به سر می برد و نیروهای اجیر در محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

۲۰۲۱/۷/۱۲