قندهار : اجیران از ۲ پوستۀ مهم شان در شاه ولیکوت پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ شاه جوی ولسوالی شاه ولیکوت، اجیران از ۲ پوستۀ مهم شان که هدف حملات مسلسل مجاهدین قرار داشتند، پا بفرار گذاشتند. با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . اجیران پیش از این به […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، در منطقۀ شاه جوی ولسوالی شاه ولیکوت، اجیران از ۲ پوستۀ مهم شان که هدف حملات مسلسل مجاهدین قرار داشتند، پا بفرار گذاشتند.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

اجیران پیش از این به کسی اجازه نزدیک شدن به ساحه را نمی دادند.

۲۰۲۱/۴/۲۹