قندهار: اجیران از 2 پوستۀ شان در شاه ولیکوت پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 7 بجه، در مرکز ولسوالی شاه ولیکوت، نیروهای اجیر از 2 پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند. خبرمی افزاید که در هنگام فرار دو تن عسکر مورد اصابت فیرهای مجاهدین قرار گرفته و جابجا شته شده اند. پوسته های مذکور از مدت ها بدین سو […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح ساعت 7 بجه، در مرکز ولسوالی شاه ولیکوت، نیروهای اجیر از 2 پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

خبرمی افزاید که در هنگام فرار دو تن عسکر مورد اصابت فیرهای مجاهدین قرار گرفته و جابجا شته شده اند.

پوسته های مذکور از مدت ها بدین سو در محاصرۀ مجاهدین قرار داشت.

با فرار دشمن از پوسته های مذکور، حلقه محاصره بر مرکز ولسوالی بیش از پیش تنگ شده است .

2021/5/9