قندهار : اجیران از 2 پوستۀ شان در دند پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت 10 بجه و امروز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، اجیران در منطقۀ پل خلقی در مربوطات ولسوالی دند، از دو پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. 2021/8/4

از ولایت قندهار خبر رسیده است که صبح روز گذشته حوالی ساعت 10 بجه و امروز حوالی ساعت 3 بعد از ظهر، اجیران در منطقۀ پل خلقی در مربوطات ولسوالی دند، از دو پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

2021/8/4