قندهار : اجیران از ۲ پوستۀ دیگر شان در دند پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ بلندی ولسوالی دند، اجیران از ۲ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. در هنگام فرار دشمن، ۷ تن از اجیران از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۱۰

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که ظهر روز گذشته در منطقۀ بلندی ولسوالی دند، اجیران از ۲ پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

در هنگام فرار دشمن، ۷ تن از اجیران از سوی مجاهدین زنده دستگیر شدند و مقدار زیادی سلاح و مهمات نیز به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۰