قندهار : اجیران از ۲ پوستۀ دیگر شان در ارغنداب پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهارخبر رسیده است که امروز ظهر، نیروهای اجیر در منطقۀ دوراهی شاه آغا در مربوطات ولسوالی ارغنداب، از ۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند. از پوسته های دشمن مقداری مهمات و سلاح به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت قندهارخبر رسیده است که امروز ظهر، نیروهای اجیر در منطقۀ دوراهی شاه آغا در مربوطات ولسوالی ارغنداب، از ۲ پوستۀ شان پا بفرار گذاشتند.

از پوسته های دشمن مقداری مهمات و سلاح به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۸