قندهار : اجیران از ۲ قرارگاه مهم شان در پنجوایی پا بفرار گذاشتند، سلاح و تجهیزات به دست مجاهدین افتاد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از بعد از ظهر روز گذشته تا امروز صبح، نیروهای اجیر با درک وضعیت، در منطقۀ زنگاوات ولسوالی پنجوایی، از قرارگاه مهم شان به نام مکتب پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، ساحات بسیار وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و از دشمن […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که از بعد از ظهر روز گذشته تا امروز صبح، نیروهای اجیر با درک وضعیت، در منطقۀ زنگاوات ولسوالی پنجوایی، از قرارگاه مهم شان به نام مکتب پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، ساحات بسیار وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و از دشمن ۱۱ عراده موتر زرهی، ۱۲ عراده موتر رینجر، ۱۰ عراده موتر کاماز، ۲ پایه توپ دی سی، یک پایه دومیله، یک پایه توپ ۷۵ میلی متری، یک پایه توپ ۸۲ میلی متری و مفدار زیادی سلاح و مهمات دیگر به دست مجاهدین افتاده است.

همچنین عساکر دشمن از قرارگاه مهم شان در منطقۀ اسپیروان مشهور به قرارگاه غوندی پا بفرار نهاده اند.

در این قرارگاه نیز از دشمن یک عراده موتر زرهی، یک عراده موتر رینجر، ۳ عراده موترسایکل و مقدار زیادی مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

با فرار دشمن از این قرارگاه ، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است و اکنون کمربند به بازار ولسوالی رسیده است .
۲۰۲۰/۱۱/۳