قندهار : اجیران از یک کندک شان در دامان پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در مربوطات مرکز ولسوالی دامان، اجیران از یک کندک مهم شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. در کندک مذکور، عساکر قطعۀ دشمن مستقر بودند. ۲۰۲۱/۷/۱۲

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در مربوطات مرکز ولسوالی دامان، اجیران از یک کندک مهم شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

در کندک مذکور، عساکر قطعۀ دشمن مستقر بودند.

۲۰۲۱/۷/۱۲