قندهار : اجیران از یک پوستۀ مهم در بولدک پا بفرار گذاشته اند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعداز ظهر، عساکر از پوستۀ مهم شرو اوبو در مربوطات ولسوالی بولدک از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن، مناطق مهمی به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱/۷/۱۱

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعداز ظهر، عساکر از پوستۀ مهم شرو اوبو در مربوطات ولسوالی بولدک از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن، مناطق مهمی به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱/۷/۱۱