قندهار : اجیران از یک پوستۀ شان در بولدک پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹:۱۵ بجه، در منطقۀ متگزو در مربوطات ولسوالی بولدک، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین درآمده است . ۲۰۲۱/۷/۸

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز صبح حوالی ساعت ۹:۱۵ بجه، در منطقۀ متگزو در مربوطات ولسوالی بولدک، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن، ساحات وسیعی به کنترل مجاهدین درآمده است .

۲۰۲۱/۷/۸