قندهار : اجیران از یک پوستۀ دیگر شان در میوند نیز فرار کردند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از یک پوستۀ دیگر شن در منطقۀ مندوزی ولسوالی میوند، از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن، کنترل ساحه بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۰/۱۰/۱۹

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از یک پوستۀ دیگر شن در منطقۀ مندوزی ولسوالی میوند، از ترس مجاهدین پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن، کنترل ساحه بطور کامل به دست مجاهدین افتاده است.
۲۰۲۰/۱۰/۱۹