قندهار : اجیران از یک پوسته در شهرقندهارپا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت 8 بجه، در منطقۀ چمن صالوخان در مربوطات حوزۀ 15 شهر قندهار، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند. از پوستۀ دشمن یک عراده موترسایکل به دست مجاهدین افتاده است و تعمیر پوسته نیز تخریب گردیده است. 2021/7/26

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت 8 بجه، در منطقۀ چمن صالوخان در مربوطات حوزۀ 15 شهر قندهار، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

از پوستۀ دشمن یک عراده موترسایکل به دست مجاهدین افتاده است و تعمیر پوسته نیز تخریب گردیده است.

2021/7/26