قندهار : اجیران از یک پوسته در شهرقندهارپا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت ۸ بجه، در منطقۀ چمن صالوخان در مربوطات حوزۀ ۱۵ شهر قندهار، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند. از پوستۀ دشمن یک عراده موترسایکل به دست مجاهدین افتاده است و تعمیر پوسته نیز تخریب گردیده است. ۲۰۲۱/۷/۲۶

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز شام حوالی ساعت ۸ بجه، در منطقۀ چمن صالوخان در مربوطات حوزۀ ۱۵ شهر قندهار، عساکر اجیر از یک پوستۀ شان پا بفرار گذاشته اند.

از پوستۀ دشمن یک عراده موترسایکل به دست مجاهدین افتاده است و تعمیر پوسته نیز تخریب گردیده است.

۲۰۲۱/۷/۲۶