قندهار : اجیران از یک پوسته در شاه ولیکوت فرار کردند و منطقۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمد

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ زرتالی از مربوطات سربند ولسوالی شاه ولیکوت، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهادند. پس از فرار دشمن، ساحۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است . 2021/4/28

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ زرتالی از مربوطات سربند ولسوالی شاه ولیکوت، اجیران از یک پوستۀ شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهادند.

پس از فرار دشمن، ساحۀ وسیعی به کنترل مجاهدین در آمده است .

2021/4/28