قندهار : اجیران از یک پوسته در دامان پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ سره قلعه ولسوالی دامان، اجیران از یک پوستۀ دیگر شان از ترس مجاهدین پا بفرار  گذاشته اند. با فرار دشمن ساحه از وجود دشمن پاک گردیده است . ۲۰۲۱/۷/۱۲

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت یک بجه، در منطقۀ سره قلعه ولسوالی دامان، اجیران از یک پوستۀ دیگر شان از ترس مجاهدین پا بفرار  گذاشته اند.

با فرار دشمن ساحه از وجود دشمن پاک گردیده است .

۲۰۲۱/۷/۱۲