قندهار : اجیران از یک قرارگاه مهم شان در ارغنداب پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ خوجه ملک ولسوالی ارغنداب، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم شان پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است. ۲۰۲۱.۷.۱۰  

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ خوجه ملک ولسوالی ارغنداب، عساکر اجیر از یک قرارگاه مهم شان پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.

۲۰۲۱.۷.۱۰