قندهار : اجیران از یک قرارگاه مهم شان در شورابک پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ سروچاهان ولسوالی شورابک، اجیران از یک قرارگاه مهم شان و از پوستۀ چوک پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از قرارگاه و پوسته های مذکور، ساحات و سیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است . اکنون نیروهای دشمن […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ سروچاهان ولسوالی شورابک، اجیران از یک قرارگاه مهم شان و از پوستۀ چوک پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از قرارگاه و پوسته های مذکور، ساحات و سیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

اکنون نیروهای دشمن در مرکز ولسوالی در تحت محاصرۀ شدید مجاهدین قرار دارند.

۲۰۲۱/۷/۷