قندهار : اجیران از یک قرارگاه مهم شان در ژری پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن در منطقۀ سنگ حصار ولسوالی ژری، از یک قرارگاه مهم شان ( قرارگاه غوندی ) پا بفرار گذاشته اند. با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است و مردم از مجاهدین نیز استقبال کرده اند. […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز بعد از ظهر، نیروهای دشمن در منطقۀ سنگ حصار ولسوالی ژری، از یک قرارگاه مهم شان ( قرارگاه غوندی ) پا بفرار گذاشته اند.

با فرار دشمن از قرارگاه مذکور، ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است و مردم از مجاهدین نیز استقبال کرده اند.
۲۰۲۰/۱۱/۲