قندهار : اجیران از یک قرارگاه شان در ژری پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ سنجری ولسوالی ژری، عساکر اجیر از یک قرارگاه شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند. با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است. ۲۰۲۱/۷/۵

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز ظهر حوالی ساعت ۱۱ بجه، در منطقۀ سنجری ولسوالی ژری، عساکر اجیر از یک قرارگاه شان از ترس حملات مجاهدین پا بفرار نهاده اند.

با فرار دشمن ساحات وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است.

۲۰۲۱/۷/۵