قندهار : اجیران از پنجوایی باز هم فرار کردند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که نیروهای اجیر در ولسوالی پنجوایی، به زور به تپۀ مهم سلاوات آورده شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند. در اثر این عملیات نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات دیشب از ساحه پا بفرار گذاشتند. دشمن از تمام ساحه پا بفرار گذاشته است و […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که نیروهای اجیر در ولسوالی پنجوایی، به زور به تپۀ مهم سلاوات آورده شده بودند که مورد حملۀ مسلحانۀ شدید مجاهدین قرار گرفتند.

در اثر این عملیات نیروهای دشمن پس از متحمل شدن تلفات دیشب از ساحه پا بفرار گذاشتند.

دشمن از تمام ساحه پا بفرار گذاشته است و اکنون تمام منطقه به کنترل کامل مجاهدین قرار دارد.
۲۰۲۰/۱۱/۱۵