قندهار : اجیران از مناطق وسیعی در دند پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از مناطق رمباسی، ولکان و نیکوکاریز ولسوالی دند، از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند . با فرار دشمن کنترل مناطق مذکور به کنترل مجاهدین در آمده است . ۲۰۲۱/۷/۱۱

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب حوالی نمازخفتن، اجیران از مناطق رمباسی، ولکان و نیکوکاریز ولسوالی دند، از ترس حملات مجاهدین پا بفرار گذاشته اند .

با فرار دشمن کنترل مناطق مذکور به کنترل مجاهدین در آمده است .

۲۰۲۱/۷/۱۱