قندهار : اجیران از تپۀ سنگحصار پا بفرار گذاشتند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که به پوستۀ تپۀ سنگحصار در مربوطات ولسوالی ژری، از سوی رژیم اجیر بار دیگر نیروهای جدید آورده شده بودند که هدف حملات شدید و مسلسل مجاهدین قرار داشتند که بالآخره دیشب از ساحه مجبور به فرار شدند. با فرار دشمن ساحه وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده […]

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که به پوستۀ تپۀ سنگحصار در مربوطات ولسوالی ژری، از سوی رژیم اجیر بار دیگر نیروهای جدید آورده شده بودند که هدف حملات شدید و مسلسل مجاهدین قرار داشتند که بالآخره دیشب از ساحه مجبور به فرار شدند.

با فرار دشمن ساحه وسیعی به کنترل کامل مجاهدین در آمده است .

نیروهای دشمن یک عسکر مقتول شان را نیز در ساحه گذاشته فرار کرده اند و یک قومندان شان نیز از سوی مجاهدین زنده دستگیر گردیده است.

همچنین از دشمن مقداری مهمات به دست مجاهدین افتاده است.
۲۰۲۰/۱۱/۱۳