قندهار : آمرلوجستیک دشمن در شهر قندهار بقتل رسید

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب ساعت 10 بجه، در حوزۀ 11 شهر قندهار، آمرلوجستیک دشمن ( فرهاداحمد ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است . نامبرده چند روز پیش من حیث مسئول قطعه نیز تعیین شده بود. مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته […]

از ولایت قندهار خبر رسیده است که دیشب ساعت 10 بجه، در حوزۀ 11 شهر قندهار، آمرلوجستیک دشمن ( فرهاداحمد ) در طی حملۀ چریکی مجاهدین امارت اسلامی جابجا کشته شده است .

نامبرده چند روز پیش من حیث مسئول قطعه نیز تعیین شده بود.

مجاهدین پس از این عملیات بسلامت به مراکز شان بازگشته اند.

2021/4/28